Avís legal

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei Orgànica 3/2018 i en concordança amb el que expressa el Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 34/2002), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: factor4.cat

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat de Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat: Factor 4 Instal.lacions S.L.

CIF de la societat: B62362884

Domicili de la societat: C. Carena Més Bellver 97, 08224, Terrassa, Barcelona

Telèfon: 34 93 733 70 70

Adreça de correu electrònic de la societat: factor4@factor4.cat

Dades legals i / o registrals de la societat:

Inscrita en el:

tom 0790

foli 2260

Full B 379.703

Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS D’ÚS

a) Utilització lícita

El / la usuari / a d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma pugui perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació hauran de respondre, davant de Factor 4 Instal.lacions S.L. i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

b) Garantia d’errors

Factor 4 Instal.lacions S.L. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

Factor 4 Instal.lacions S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.

Factor 4 Instal.lacions S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Factor 4 Instal.lacions S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis , a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

El / la usuari / a és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Factor 4 Instal.lacions S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació ni de l’aplicació que d’ells es realitzi per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. Factor 4 Instal.lacions S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de Factor 4 Instal.lacions S.L.

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. Factor 4 Instal.lacions S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. Factor 4 Instal.lacions S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Factor 4 Instal.lacions S.L. donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de Factor 4 Instal.lacions S.L. sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT d’AQUESTA WEB i al consentiment que el / la / els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb Factor 4 Instal.lacions SL des d’aquesta pàgina web.

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats oa prestar i respondre a les seves consultes o peticions per Factor 4 Instal.lacions SL

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del / de la usuari / a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat Factor 4 Instal.lacions S.L.

Call Now Button