Instal·lació d’Energia Solar Tèrmica

Les instal·lacions solars tèrmiques aprofiten la calor específica del Sol, per escalfar un fluid portador de la calor mitjançant captadors solars, amb l’energia obtinguda, es pot escalfar l’aigua sanitària, calefacció de l’habitatge, climatització de la piscina, etc.

Existeixen en el mercat, dos sistemes amb les seves variants:

Circulació Forçada

Aquestes instal·lacions solars estan formades per captadors solars tèrmics, dipòsits d’acumulació, sistema de bombament i electrònica de control i gestió. S’utilitzen per a petites instal·lacions domèstiques, però generalment el seu ús principal és per a grans instal·lacions, edificis, hotels, poliesportius, etc.

Termo Sifó

És un sistema compacte, amb dos circuits diferenciats (aigua sanitària i fluid caloportador) que funciona sense components elèctrics, només amb la calor del Sol, que provoca, una circulació natural a l’interior dels captadors solars, enviant la calor cap a l’acumulador. Generalment s’usa en petites instal·lacions, oferint una aportació energètica que sempre sorprèn.

Circulació Forçada

Aquestes instal·lacions solars estan formades per captadors solars tèrmics, dipòsits d’acumulació, sistema de bombament i electrònica de control i gestió. S’utilitzen per a petites instal·lacions domèstiques, però generalment el seu ús principal és per a grans instal·lacions, edificis, hotels, poliesportius, etc.

Termo Sifó

És un sistema compacte, amb dos circuits diferenciats (aigua sanitària i fluid caloportador) que funciona sense components elèctrics, només amb la calor del Sol, que provoca, una circulació natural a l’interior dels captadors solars, enviant la calor cap a l’acumulador. Generalment s’usa en petites instal·lacions, oferint una aportació energètica que sempre sorprèn.

Aposta per les energies renovables

i

Pressupost tancat adaptat a tu

Disseny de la instal·lació segons les teves necessitats

Z

Instal·lació ràpida i eficaç

Garantia de 24 mesos

CONTACTE

Ho tens clar?

I si tens algun dubte, estarem encantats d’atendre’t
Call Now Button